Önyargısız Sevebilenlerin Mekanı (www.bademler.net)

Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Tıklayın Lütfen
Ana Menü
Forum Başlıkları
En Yeni Forum Başlıkları
HANGİ TAKIMI TUTUYORUZ
Aidatlar ve Aile Çiz...
Şölen Tarihi Açıklaması
50.000 Türk Lirası V...
5. Şölen Önerileri
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
Henüz Başlık Oluşturulmamış.
ERDEM BADEM
Bıyıkaydın Sayfamız
Sitemize Yapılan Son Yorumlar
Bize Ulaşın
Hoş Geldiniz
Bıyıkaydın Köyü Tarihçesi ÖNSÖZ Bize anlatılan tarih anlayışının mümkün olduğunca dışına çıkarak söylence, afaki zorlamalardan kaçarak tarafsız bir şekilde eski bilgilerimi ve son iki aydır ciddi araştırmalar yaparak, tarihe bir başka açıdan bakarak, her olgunun ve her söylencenin belgeli olmasına özen göstererek bu yazıyı hazırlamaya çalıştım. Tarihi kişiler, krallar, padişahlar yapmaz, toplumlar yapar ilkesiyle yazmaya çalıştım. Bizim ailemiz, bizim tarihimizin kurucularıdır. Yaşamanın zor olduğu ve ayakta kalabilmek için her zaman birlik ve beraberliklerini korumak ve kollamak zorunda olmalarından kaynaklı doğal bir iş bölümü yapmış olmaları hemen göze çarpıyor. Örneğin, soyağacımız incelendiğinde Badem ailesinin 4 ana koldan oluştuğu görülmektedir. Haydar Badem ailemizin iç işleyişinde ve komşuluk ilişkilerinde sorumlu olurken, Şakir Badem tarlalardan, bahçelerden sorumlu olduğu göze çarpıyor, Aslan Badem ailemizin hayvancılık işleri ile ilgilenirken, Ali Badem ise kurulmuş bu topluluğa dışarıdan gelebilecek bir olumsuzluğa karşı ailenin güvenliği sağladığı görülüyor. Bizim büyüklerimizin kendi aralarındaki iş bölümü sadece bizim ailemize has bir durum değildir. Bu iş bölümü eski Türk konar-göçer kabilelerinde görünen genel özelliktir. İşte tamda bu yüzden tarih biriktirerek oluşur. Yani tarih toplulukların yaşantıları, değerleri ve ihtiyaçları üzerinden şekillenir. Elimizde bulunan yüzlerce notu ve dokümanı mümkün olduğunca kısaltarak ve gençlerimizin araştırma inceleme tartışma isteklerini köreltmeden bir soru bırakmanın her zaman iyi olacağını düşündüm. Hacı Bektaş BADEM
BIYIKAYDIN TARİHÇESİ
TÜRKLERDEN ÖNCE Yöremizin çok eski bir tarihi bulunmaktadır. Kırıkkale il sınırları içerisinde bulunan bazı tarihi kalıntılar, ören yerleri ve höyüklerin varlığı ile bazı araştırma ve incelemelerin Milattan önceki yıllara ait arkeolojik buluntulara rastlanması bölgemizin ne kadar eski bir yerleşim olduğuna somut kanıtlar sunmaktadır. Bölgemiz Kalkolitik Çağı, Eski Tunç Çağı, Orta Tunç çağlarını gecirmiş, Asurlar, Hititler, Frigler, Romalılar, Galatlar, Bizanslılar yaşamış, bölgemizdeki irili ufaklı 22 adet höyüktende anlıyoruz Yine Ankara Medeniyetler Müzesinde sergilenen, Sulakyurt İlçesinde bulunan tarihi sikke ve paralar çıkan çanak çömlek ve bulguların bölgemizin ne kadar eski uygarlıklara ev sahipliği yaptığının ispatıdır. Her dönemi ayrı ayrı incelenmeyi hak etmektedir. TÜRKLERDEN SONRA Yüzlerce sene süren Moğol istilası (MS 8.yy-MS.16.yy) Oğuz boylarının Anadolur17;ya zorunlu göçünü doğurmuştur. Türk aşiret ve boyları, Anadolu topraklarını yurt yapmaya çalışmışlardır. Bu aşiret boyları Anadolur17;da çeşitli bölgelere yerleşmişlerdir. Oğuz Boyları Üçoklar ve Bozoklar olarak iki ana guruba ayrılıyorlar. Aşağıdaki şema daha ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Bu tabloda bahsedilen ayrışmalar toplulukların ihtiyaçları ve yaşam tarzları üzerinden şekillenirken saf bir boy kalmadığını söylemek mümkündür. Çünkü Anadolu da tüm boylar ihtiyaçları, ekonomik şartları ve güvenlik gerekçeleri nedenleriyle diğer boylarla iç içe geçmişlerdir. İşte tamda bu yüzden saf bir boydan bahsetmek mümkün değildir. Ama resmi tarih kitaplarında ve ne yazık ki köy sitelerinde anlatılan tarih algılayışı yanlıştır. Bu boyların ortaklaştıkları ve birlikte ürettikleri bir kavramla karşılaşıyoruz. Anadoluluk. Zaman içerisinde Beylikler devletler kurmuşlar, Anadolur17;ya geldiklerinde 11. yy da Müslümanlıkla tanışmışlar. Devlet ve beyliklerin üst yapısını oluşturan oymaklar, Sunni mezhebini oluştururken, üst yapıda olmayan oymaklar ise Alevilik mezhebini kabul etmişlerdir. (KAYNAK: Direnen Türkler. Müslüm Ulusoy, Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi 5. bölüm , Osmanlı İmp. Beydili Aşireti. Prof Dr. Faruk Sümer ) 17. yüzyıla gelindiğinde (Kulaksız, Selamlı, Ulaklı, Bıyıkaydın, Battalobası, Kösedurak, Aydınşeyh, Karakısık, Uzunlar, Kırlangıç, İzzettin,Yenili, Işıklar, Karalı, Kargın, Kılevli, Dikmen, Eldelek, Hıdırşeyh, Beyobası, Beşbıçak,) bu köylerin hiçbirinde yerleşkeye rastlanmadığı Osmanlı arşiv belgeleri ve Cumhuriyet Arşiv belgelerinde de görülmektedir. Bu yerleşkeler 18. yy da ortaya çıkmaktadır. Anadolu Selçuklu döneminde (13.yy) ortaya çıkan Balı Bey (Balışeyh) ve Ballı baba adına yapılan cami ve türbe, bu bölgede bir yerleşke olduğunu göstermektedir. Ayrıca yine aynı dönemde kurulan Koçubaba türbesi (Koçubaba) bu bölgedeki önemli yerleşkelerden biridir. Diğer yerleşkelerden biri de Şamr17;dan ailesi ile gelen Şeyh Sami (Sulakyurt) Osmanlı hazinesinden önemli miktarda devlet yardımı alarak bu bölgenin İslamlaştırılması için özel olarak görevlendirilmiştir. 13. yy da bölgemizde Balışeyh, Koçubaba ve Sulakyurt dışında yukarıdaki ismi geçen köylerin hiçbir yazılı kaydı bulunmamaktadır. (KAYNAK: Çankırı Evkaf Defteri H.932.M.156 ve 192 nolu doküman, Evliya Çelebi Seyahatnamesi) Ekonomik siyasi tarih bize göçebe toplumların yazılı ve kalıcı tarihinin olamayacağını, yerleşik düzene geçemeyen toplulukların fiziki, kalıtsal, dokümansal varlıklarının olmayacağını göstermektedir. Sadece gelenek görenek ve türkülerimizde bu bölgenin 18.yy da kurulduğuna dair önemli ipuçları barındırmaktadır. 18. yy da Osmanlıda uygulanan zorunlu iskan yasası özellikle bizim bölgemizde türkülerimizde ve göreneklerimizde önemli ayrıntılar yaratmıştır. Zorunlu İskan uygulaması ile bizim bölgemizin yazılı tarihi başlamıştır. Türkülerimiz, adet ve geleneklerimiz, üretim tarzımız ve dilimiz bizim kim olduğumuzu ortaya çıkarmaktadır. Örneğin Oğuzlardan Anadoluya gelip Horosanr17;a yerleşen tüm boylar gibi Moğol baskıları sonucu bir tarafımız Calab ve Rakkaya (Arap Sınırı), bir tarafımız Karadeniz de Rum ve Hristiyan bölgelerine, bir tarafımız da Trakya Rumeli uç bölgelerine sürülmüştür. Barak ve Beydili oymakları (Türkmenler) Horosanda yaşarken 16.yy başında Anadolur17;ya iskan edildiklerinde şu şiir onların Anadolur17;ya gelişlerinin hikayesini anlatmaktadır. Kalktı sökün etti piri dedeler Çan çalar mayalar bozlaşır gider Arap ata binmiş gelinler kızlar Onlarda hup dilinden söyleşir gider Bizim beylerimiz düştüler yola Ala gözlerine ben olam köle Abasi beşiği, maafe bile Atlarda çöl deyi sızlaşır gider Mevcut konumdan daha güzel yere göç etmek bile insanda bir burukluk yaratır. Asırlardır yaşanılan yerlerden kopmak kolay değildir. Ata, dede yurdu, üzerinde unutulmaz acı tatlı olayların yaşandığı yerler hep hatırasında yaşar insanın. Zorunlu, zahmetli, meşakkatli ve sonu görülmeyen göçler kuşaktan kuşağa aktarılır, türkü olur, şiir olur öykü ve destan olur. 17 yy. sonlarında Osmanlı Devleti yeni bir İskan (yerleşim) uygulamaya koydu. Bu İskan hareketinin temel nedeni Osmanlı devletinin sınır boylarında zora düşmesi ve gerileme devrinin başlaması. Bunun sonucu olarak Osmanlı devletinin para, asker ve ordunun temel ihtiyaçlarını karşılanması için göçerlere iskan hareketi yapılmıştır. Burada amaç konar göçer halkın ürünlerini ve hayvanlarını kayıt altına almak amacıyla bir dizi zorunlu iskan hareketine girişildi. Bu iskan hareketi ile Osmanlı devleti, boş arazileri imara açmak, devletin başına bela olan unsurları (eşkiyalık) etkisiz hale getirmek ve bölgenin ekonomik ve sosyolojik yapısını devlet politikası çerçevesinde yeniden düzenlemek amacıyla başlatmıştır. Osmanlı devleti bunu yaparken resmi tarih kitaplarının bize anlatmadığı ama Osmanlı arşiv belgelerinden anlaşıldığı gibi binlerce konar göçerin katledildiği ya da sürüldüğü görülmektedir. Baskıdan dolayı Horosanr17;dan gelen 84 bin çadır yani yarım milyon göçer (her çadırda 6-7 insan) ve bu göçerlerin içinde 4 bin çadır (20 bin göçer) çalgıcı diye adlandırılan abdallar bizim bölgelerimize (Bozok, Sivas, Yozgat, Denek, Kırıkkale, Keskin ve Çankırı) yerleştirilmişlerdir. Bu bölgeye yerleşmeyi kabul etmeyen göçerler Osmanlı Devletinden kaçmış, yakalananlar uç beyliklerine gönderilmişlerdir. Cengiz Orhonlu Osm.imp.aşiretlerin İskanı. Osmanlı Maliye Defteri MD.nu.101,s47. Ahmet Refik Anadolu Türk Aşiretleri,s.95. 1930 17 yy. bölgemizde yaşayan bir ozan (Dedemoğlu) bakın ne güzel anlatmış.. Çıktık Horasanr17;dan sökün eyledik Düşürdüler bizi tozlu yollara Omuzlarda parlıyor uzun şelveler Aşırdılar bizi karlı bellere Bölük bölük oldu yüklendi göçler Atlıydı yaşlılar yayadı gençler Başımıza geldi olmadı işler Düşürdüler bizi görülmedik ellere Gahi konduk gahi göçtük yollardan Bilip bilmediğim yaban ellerden Kerbela çölünden ıssız dağlardan Bizden sonra bir ad kalsın dillere Oradan geçirdi sürdü Colabr17;a Seksen dört bin hane gelmez hesaba Deve koyun insan çoktur kalaba Susuz hayvan inileşir çöllere Dedemoğlu der ki aşkın bağından Aşırdılar bizi Yozgat dağından Anadolu Sivas şehri sağından Göçtüğümüz destan olsun dillere (KAYNAK:Prof. Dr. Faruk SÜMER) 17. yy sonlarına doğru bizim köyümüz de dahil diğer köyler, obalar, oymaklar, taifeler ve cemaatler birbirlerine karıştırılarak yerleştirilmişler, yerleşik düzene uymayanlar ya sürülmüş yada cezalandırılmışlar. (Osmanlı Maliye Defteri MAD.TS.NU.343.9 r11; KBAS.S.100-119) (1691-1696 yılları arasında Osmanlı İmp. Aşiretlerin İskan Teşebbüsü Anahtar Harita Prof. Dr. Cengiz ORHONLU) Sonuç olarak bölgemizde yerleşime açılan bütün köylerde yaşayan insanlar, bahsettiğimiz bütün boyların özelliklerini taşımaktadır. Kesin olarak herhangi bir boyu işaret eden hiç belgeye rastlanmamaktadır. Yani biz Fazlıoğulları da Bıyıkaydın köyüne 1800r17;lü yıllarda zorunlu olarak yerleştirilmişiz.Yerleşkemizde üç ayrı mezarlığın olması ,başkaca her hangi bir yapının olmaması yukarıda anlatılanları desteklemektedir.Soyağacımızda bunun bir delilidir. Badem soyadı da 1934 yılında kabul edilen r0;Soyadı Kanunur1; ile Fazlıoğulları oymağına verilmiştir. Badem soyadının nerden geldiğinin araştırılması da gençlerimize düşmektedir. Araştırmalarımız devam etmektedir. Yeni belgeler bulduğumuzda eklenecektir. NOTLAR Osmanlı da Kırıkkaler17;nin eski adı Dinek Keskini Orta Anadolu Sancakları: Sivas, Çorum, Amasya, Ankara, Bozok Bölgemiz de karasal iklim mevcuttur (yazları sıcak kışları soğuktur), hakim rüzgar Yıldız ve Poyrazdır. Genelde Anadolu geleneksel yaşam tarzı ve aile düzeni hakimdir. Yöremizde kullanılan kelimeler. Acer---------------------Yeni Iğramak--------------Sallanmak Afen---------------------Yavaş İliştir------------------Kevgir Asbab--------------------Elbise Keçik------------------Eşarp Ayakyolu----------------Tuvalet Keremle---------------Dayılanma Baduç-Bardak-----------Testi Kımcıtma------------Kesmek,Yontmak Börtleme-----------------Haşlanma Keri-Kerik-----------Eşek Yavrusu Cancuruk----------------Kurban ederim vermem Kisp-------------------Bol Cibelmek----------------Şımarmak Lalanmak-------------Dalga Geçmek Çemkirmek--------------Azarlamak Marisem-------------Demek ki öyleyse Çeten --------------------Kanı çadırı Mertek--------------- Dama döşenen ağaç Çıkla---------------------Sade Niniyon-------------- Ne yapacaksın Çiit-----------------------Çekirdek Odaelden------------ Dikkat çekmeden Çörtük-------------------Kötü cılız Ökbe----------------- Ukala Dıdığının dıdığı--------Uzaktan akraba Peyke---------------- Köşe Dünan-------------------Dün Pohrek--------------- Toprak su borusu Elavay-------------------Perişan Tokat---------------- Büyük Bakır Kazan Ellaham-----------------Herhalde Toplu---------------- Pencere Evmek------------------Acele etmek Tuman--------------- Geniş Don Evrağaç-----------------Yufka yapılan ağaç Turfan--------------- Yayık Fışkı---------------------Kötü kadın Uğrun Uğrun------- Gizli Gizli Ganara------------------Çok yiyen,doymayan Yağlık -------------- Mendil Golamak----------------Dedi kodu Yohutta------------- Ve ya Haşiye-------------------Büyük çuval Yumuş-------------- Emir vermek Havşolmak-------------Yorulmak Helke--------------------Büyük kova
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

11-05-2015 13:05

28-06-2014 18:48
Ramazanı Şerifin tüm ümmeti Muhammediyeye ve BADEM ailelerine mubarek olması dileğiyle.

09-05-2014 14:56
Güzel bir merhaba

18-03-2014 10:36
Bizden de ona selamlar olsun.

15-03-2014 15:35
erdem bademin bütün bademlere selamı var

Çevrimiçi Kullanıcılar
Çevrimiçi Ziyaretçiler: 5

Ziyaretçiler:
[IP] 10:10:56
/anasayfa.php
188.165.15.211 10:10:43
/Incelemeler?amp;amp;a...
93.158.178.146 10:09:31
/Dosyalar?cat_id=2&amp...
66.249.67.86 10:08:52
/anasayfa.php
66.249.78.231 10:02:51
/Profil?lookup=154

Toplam Üye Sayısı: 99
En Yeni Üye: oguzbadem
Site Ziyaretçileri
Pazartesi80
Salı60
Çarşamba89
Perşembe72
Cuma71
Cumartesi86
Pazar84
Toplam:467551
En Çok:1344
İŞLETMELERİMİZ
Beril Tesisat San...
Nida Mobilya Litd...
Erdem Kişisel Bak...
Gökkuşağı Turizm ...
Badem Ambalaj
Badem Kardeşler T...
Bademler Tesisat ...
BÜRO MOBİLYALARI
ANKA OFİS LTD.ŞTİ